Thông báo hủy tổ chức sự kiện Ngày trở về năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CƠ KHÍ                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ

                                                                                                                    Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

                             THÔNG BÁO
                                        V/v hủy sự kiện “Ngày trở về” năm 2021
Kính gửi: – Các thế hệ cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh
Trước tiên, thay mặt Bộ môn Cơ khí ô tô xin được gửi đến anh chị cựu sinh viên, học
viên và nghiên cứu sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.
Kính thưa các anh chị, theo kế hoạch hàng năm Bộ môn cơ khí ô tô tổ chức sự kiện
“Ngày trở về” và lễ trao Học bổng khuyến học cựu sinh viên Cơ khí ô tô vào ngày chủ nhật
đầu tiên của tháng 11, năm nay là vào ngày 7/11/2021. Tuy nhiên, do đại dịch COVID –
19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp tại Hà nội và các tỉnh, Bộ môn Cơ khí ô tô, Ban liên
lạc cựu sinh viên cơ khí ô tô quyết định hủy tổ chức sự kiện “Ngày trở về” năm 2021.
Bộ môn Cơ khí ô tô vẫn tổ chức Lễ trao học bổng khuyến học cựu sinh viên cơ khí ô
tô năm 2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp vào sáng thứ 7 ngày 13 tháng
11 năm 2021.
Một lần nữa xin kính chúc các anh chị cùng gia đình luôn khỏe mạnh, an toàn trong
đại dịch COVID-19 và hẹn gặp lại “Ngày trở về” năm 2022.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trưởng Bộ môn
PGS.TS. Trần Văn Như

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *