CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

TT MÔN HỌC MÃ HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ Giảng trên lớp Thực hành Tự học, tự NC HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT
LT TL TH
Lý thuyết Thảo luận Thí nghiệm
Bài tập Thực hành
I Học kỳ I   19          
  Kiến thức chung   5          
1 Triết học MLN451.03 3 30 30 0 90  
2 Tiếng Anh ANH451.02 2 15 30 0 90  
  Cơ sở ngành bắt buộc   14          
3 Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm CKO451.03 3 30 30 0 90  
4 Điều khiển tự động trong cơ khí KTM451.03 3 30 30 0 90  
5 Cơ kỹ thuật nâng cao TKM451.03 3 30 30 0 90  
6 Truyền nhiệt ứng dụng KTN451.03 3 30 30 0 90  
7 Các kỹ thuật tính toán và lập trình MHT451.02 2 15 30 0 60  
II Học kỳ II   20          
  Chuyên môn ngành bắt buộc   8          
8 Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật DTX451.03 3 30 30 0 90  
9 Truyền động nâng cao trong cơ khí MXD451.02 2 15 30 0 60  
10 Ma sát, bôi trơn và mài mòn DCO451.03 3 30 30 0 90  
  Chuyên sâu: Kỹ thuật ô tô máy kéo   12          
11.1 Động lực học ô tô – máy kéo CKO452.03 3 30 30 0 90  
12.1 Thí nghiệm ô tô – máy kéo CKO453.03 3 30 30 0 90  
13.1 Khai thác kỹ thuật ô tô – máy kéo CKO454.03 3 30 30 0 90  
14.1 Tối ưu hóa kết cấu ô tô – máy kéo CKO455.02 2 15 30 0 60  
15.1 Tính toán các mối ghép bôi trơn màng mỏng trên ô tô – máy kéo CKO456.02 2 15 30 0 60  
16.1 Hệ thống truyền lực ô tô – máy kéo CKO457.02 2 15 30 0 60  
17.1 Truyền động thủy lực-khí nén trên ô tô – máy kéo CKO458.02 2 15 30 0 60  
18.1 Tuổi bền, độ tin cậy của ô tô – máy kéo CKO459.02 2 15 30 0 60  
19.1 Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô – máy kéo. CKO460.02 2 15 30 0 60  
20.1 Tự động điều khiển trên ô tô – máy kéo CKO461.02 2 15 30 0 60  
21.1 Dao động và rung ồn trong ô tô – máy kéo CKO462.02 2 15 30 0 60  
  Chuyên sâu: Kỹ thuật đầu máy, toa xe   12          
11.2 Kết cấu tính toán đầu máy toa xe hiện đại DTX452.02 2 15 30 0 60  
12.2 Động lực học đoàn tầu nâng cao DTX453.02 2 15 30 0 60  
13.2 Hãm đoàn tầu nâng cao DTX454.02 2 15 30 0 60  
14.2 Thí nghiệm tính năng kĩ thuật đầu máy toa xe DTX455.02 2 25 10 0 60  
15.2 Truyền động và điều khiển trên đầu máy, toa xe hiện đại. DTX456.02 2 25 10 0 60  
16.2 Lý thuyết tính toán sức kéo đoàn tầu nâng cao DTX457.02 2 15 30 0 60  
17.2 Phương pháp đánh giá độ bền và tải trọng động đầu máy toa xe DTX458.02 2 15 30 0 60  
18.2 Cơ sở đánh giá độ bền mỏi chi tiết và kết cấu đầu máy toa xe DTX459.02 2 25 10 0 60  
19.2 Thiết kế chi tiết và kết cấu đầu máy, toa xe theo độ tin cậy DTX460.02 2 15 30 0 60  
20.2 Kỹ thuật chế tạo đầu máy, toa xe hiện đại DTX461.02 2 15 30 0 60  
21.2 Đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng đầu máy toa xe trong quá trình khai thác DTX462.02 2 15 30 0 60  
22.2 Chẩn đoán kỹ thuật đầu máy, toa xe DTX463.02 2 15 30 0 60  
  Chuyên sâu: Kỹ thuật động cơ đốt trong   12          
11.3 Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong DCO452.02 2 15 30 0 60  
12.3 Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong DCO453.02 2 15 30 0 60  
13.3 Động cơ đốt trong nâng cao DCO454 .02 2 15 30 0 60  
14.3 Phần mềm mô phỏng chuyên dụng dùng cho động cơ đốt trong DCO455.02 2 15 30 0 60  
15.3 Chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong DCO456.03 3 30 30 0 90  
16.3 Động lực học và dao động động cơ đốt trong DCO457.03 3 30 30 0 90  
17.3 Tự động điều khiển và điều chỉnh động cơ đốt trong DCO458.03 3 30 30 0 90  
  Chuyên sâu: Kỹ thuật máy   12          
11.4 Động lực học máy nâng cao KTM452.03 3 30 30 0 90  
12.4 Robot công nghiệp nâng cao KTM453.03 3 30 30 0 90  
13.4 Cảm biến và xử lý tín hiệu số KTM454.03 3 30 30 0 90  
14.4  Điều khiển đa biến nâng cao KTM455.03 3 30 30 0 90  
15.4 Công nghệ CAD/CAM/CAE TKM452.02 2 15 30 0 60  
16.4 Thiết kế và phát triển sản phẩm TKM453.02 2 15 30 0 60  
17.4 Vật liệu mới trong cơ khí TKM454.02 2 15 30 0 60  
18.4 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt TKM455.02 2 15 30 0 60  
19.4 Quản lý chất lượng sản phẩm – CAQ TKM456.02 2 15 30 0 60  
  Chuyên sâu: Kỹ thuật máy xây dựng   12          
11.5 Động lực học máy xây dựng MXD452.02 2 15 30 0 60  
12.5 Máy thi công chuyên dùng trong xây dựng theo công nghệ tiên tiến MXD453.02 2 15 30 0 60  
13.5 Ứng dụng các phần mềm trong thiết kế, khai thác máy xây dựng MXD454.02 2 15 30 0 60  
14.5 Tổ chức tối ưu công tác sửa chữa máy xây dựng MXD455.02 2 15 30 0 60  
15.5 Tổ chức quản lý và khai thác máy xây dựng MXD456.02 2 15 30 0 60  
16.5 Ảnh hưởng của môi trường khai thác đến độ bền và tuổi thọ của máy xây dựng MXD457.02 2 15 30 0 60  
  Luận văn thạc sỹ   9          
  Tổng cộng   48          

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *