TIN TỨC & SỰ KIỆN
 

TRƯỜNG ĐHGTVT- KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ

                                                                                                                                                                                                Hà nội, ngày 5 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v giao đề tài tốt nghiệp)

               

Bộ môn cơ khí ô tô thông báo về kế hoạch giao đề tài tốt nghiệp cho sinh viên 3 lớp:

 
 

Để xem điểm thi lại :

B1 : Sinh viên vào phần kết quả thi

B2 : Chọn hệ đào tạo tương ứng

B3 : Chọn phần kết quả thi lại

B4 : Tải kết quả thi về và kiểm tra

B5 : Mọi thắc mắc về điểm thi sinh viên làm đơn xin xác nhận điểm và nộp tại văn phòng Bộ môn Cơ khí Ô tô - P.505 nhà A6 theo lịch làm việc đã thông báo.

                                                                                                                                                                     BỘ MÔN CƠ KHÍ  Ô TÔ

 

Các trang